גם לי יש הצעה אופרטיבית. Nice job if you can get it

by

יש משהוא בדבריו של רובי ריבלין, שאומר שביטול הפנסיה של עזמי בשארה יפגע בחסינות עתידית של ח"כים אחרים. לעומת זאת, אם נבטל את כל הפנסיות של כל הח"כים, נהרוג את הציפור הזאת, ועוד הרבה ציפורים שמנות לדורות שיבואו. איך לא חשבו על זה קודם?

——————

I tend to agree with MK Rivlin (one of the more decent ones), that revoking Bishara's pension might prove counterproductive. I do have a solution of my own though: revoke all MKs' pensions, and kill 120 birds' worth with one stone many times over!

16 תגובות to “גם לי יש הצעה אופרטיבית. Nice job if you can get it”

 1. יעקב Says:

  רובי ריבלין הוכיח את שידענו מזמן, חכם גדול הוא לא. היועצת המשפטית של הכנסת עוד פחות… האנשים האלה מטורפים… עזמי בוגד שמסייע לאוייב בעת מלחמה – בבריחתו מהארץ הוא למעשה הודה בהאשמה. ושני הקוקואים האלה אומרים "לא הורשע". אני לא מבין כמה אפשר להיות טיפש. מי שמתייצב למשפט יכול להחשב זכאי עד פסק הדין, אבל מי שנמלט ממשפט נחשב עבריין נמלט, ומודה בעצם הימלטותו באשמה.
  ועכשיו הבוגד עוד יזכה בפנסיה מהכנסת ! טירוף.

  אני מציע חוק יותר פשוט: מי שמקבל פנסיה ממלכתית יפסיד את הפנסיה אם יורשע בעבירה עם קלון. גם אם ההרשעה היתה לאחר שפרש, ולאחר שכיהן בתפקידו, ולא קשורה לתפקיד. וזה יחול על כל ה"בכירים" בשרות המדינה, לא רק על ח"כים. וכן – יפסיד את הפנסיה מי שעוזב את הארץ לתקופה ארוכה. מי שרוצה פנסיה ממלכתית יועיל לשבת כאן ולקבלה.

 2. Alisa אליסה Says:

  הכל נכון, אבל אני עדיין לא מבינה למה בכלל מגיעה להם פנסיה.

 3. יעקב Says:

  הפנסיה זה חלק מהשכר.
  את ואני היינו מעדיפים לקבל את שכרנו במזומן, אבל חכמים בשמיים החליטו שכל אדם צריך פנסיה, ולכן חלק משכרו לא משולם לו במזומן, אלא מופקד בקרן פנסיה. יש הטבות מס לחלק זה, אנו היינו מעדיפים שלא יהיו מיסים בכלל, אבל מיסים יש, וההפרשה לפנסיה פטורה ממס.
  עובדי המדינה מקבלים פנסיה תקציבית – כלומר פנסיה מתקציב המדינה ולא מקרן פנסיה. הפנסיה היא חלק מחבילת השכר של עובד המדינה.
  לפני שנעשה רפורמות גדולות ונבטל את מס הכנסה ואת הפנסיות, כדאי לעשות רפורמות קטנות בדמות ביטול הפנסיה לפושעים. מתוך הנחה שהפנסיה זה כסף של הפושע, ביטול הפנסיה הוא קנס, עונש מינימום, שכדאי לקבוע בחקיקה.

 4. אבנר Says:

  יעקב,
  לענ"ד אתה נופל באותו פח שנפל בו ריבלין – ביטול פנסיה לפושעים אפשרי באמת רק לאחר שהורשעו.
  הבעיה עם בשארה היא שאינו פושע – הוא אויב מוצהר ופעיל. ובנושא הזה אין שום צרך במשפט. יתר על כן – דוקא בנושא הזה אין צרך בעדויות אמתיות, הודאה מספיקה (בהנחה שאין מדובר במרגל שלנו, שאז בכל מקרה שכרו משולם מקרנות אחרות).

  לפני מספר שנים נעצר מרואן ברגותי, זכה למשפט במדינת ישראל, וזכה להגנתו של שמאי ליבוביץ. ליבוביץ טען, כזכור, שלבית המשפט אין כלל זכות לשפוט את מרואן, בהיותו נציג מדינת אויב, ולכן אינו כפוף לחוקינו, והביא כדוגמא מעניינת את המעמד הדיפלומטי ממנו נהנה משה רבינו – לוחם החפש – בחצר פרעה, מעמד שהקנה לו זכות להסתובב שם חפשי גם לאחר התחצפות ופגיעה שלא היו עוברות מצד כל חרטום אחר.
  רבים לעגו אז לליבוביץ, אך אני סבור שהוא צודק.
  מלחמה איננה מתנהלת בבתי משפט – מלחמה מתנהלת בשגרירויות (במקרה הנעים) ובשדה הקרב (במקרה הפחות נעים). את ברגותי צריך היה לחקור למשך זמן קצר, ואז להרוג אותו (דייק! לא "להוציאו להרג" – זה מושג משפטי. פשוט "להרוג", כמו שעושים לכל חייל שמהווה עדיין סיכון). אם החליטו שלא להרגו, מפני אמנות בינ"ל כאלה ואחרות, ודאי אין מקום לשפטו – יש להתיחס אליו כאל כל שבוי אחר.

  רעיון העוועים – לשפוט "פושעי מלחמה" כאילו בבתי משפט אמתיים – הפך למוסד במשפטי נירנברג, ועם כל הכבוד לטקס הגדול, ועם כל הכבוד לנסיונות הנואשים לשוות להם אפי מקצועי – ברור שאלה היו משפטי המנצחים נגד המנוצחים.
  אמנם נכון, שבמלחמה אירופאית יש מקום להערכת השמירה על כללים מסוימים, שכן בהסטוריה האירופאית נתפס דו-קרב כצורה לגיטימית להוכחת אשמה או חפות בתביעה משפטית. מאוחר יותר, בתקופה הפאודלית, הפכה המלחמה לצורה משוכללת יותר של דו קרב, בין מלכים, ליישוב סכסוכים קרקעיים משפטיים גדולים יותר. וגם אז היה ברור, שיש את אלה שמחוייבים לכללים (מלחמה בין שווים) ויש את אלה שלא (רגלים שאינם אבירים היו רשאים לשחוט אבירים שבויים במצוות המלך שהחליט לוותר על כפר נפש, מרידות איכרים הסתיימו בשחיטה המונית על ידי חיילי המעמדות העליונים, וכו').
  אבל אנחנו כבר לא באירופה.

  התפיסה כאילו ערבי, שנלחם בנו מתוך השטח שבממשל צבאי תחת כבושינו, אינו "אויב" אלא "פושע", עקומה ומזיקה לפחות כמו אותו ממשל צבאי.

 5. אסף בן דור Says:

  שתי הערות
  1 אין שום מניעה חוקית להכריז על ח"כים לשעבר בוגדים (וגם על ח"כים בהווה) ע"פ קריטריונים מסויימים ובהתאמה, לא רק שלא לשלם להם פנסיה, אלא גם להחרים את כל רכושם, לעקל את חשבון הבנק אם יש להם בארץ.
  2 באופן עקרוני נראה לי שח"כ לא צריכים לקבל משכורות בכלל. בכל מיקרה לא ניתן להתיר את הקשר הגורדי הון – שלטון אז ייתכבד מי שנבחר לכנסת ויימצא לו ספונסר בעל אינטרס להחזיק אותו שם. החוק לא יימנע מהם לקבל כספים ובלבד שהדבר יהיה שקוף והציבור ידע ממי קיבל כספים. יותר לחבר הכנסת לעבוד בעבודה נוספת בה הוא יהיה מן הסתם מאד מבוקש.

 6. אסף בן דור Says:

  רק הערה קטנה לאבנר: אתה כותב שבאירופה שמרו על כללי מלחמה ואז "אבל אנחנו כבר לא באירופה". וזה נשמע כאילו שביחס אלינו היהודים שמרו על כללי מלחמה כלשהם… ועוד הערה קטנה ואפשר לבדוק את זה. קיימת אמנת ז'נבה אבל אין מדינה ולא הייתה מעולם מדינה ששמרה על כללי אמנת ז'נבה במצב מלחמה – תבדקו את זה. אמנת ז'נבה זה טוב למצבי שלום, או טובה גם לאכיפה סלקטיבית על פי האינטרס של בעלי הכוח באותו רגע חוץ מזה, נאדה. אמנת ז'נבה זה בלון נפוח לא מתאים למצב מלחמה.

 7. אבנר Says:

  אסף,
  לגבי אמנת ז'נבה: אינני בטוח במה שאתה אומר. נזדמן לי בשנה האחרונה לשמוע 2 הרצאות מפי פרופ' טליה איינהורן, מומחית למשפט בינלאומי, וגליתי לפתע שהמשפט הבינ"ל איננו אותו זבל אידיוטי שהתקשרת מאכילה אותנו. מסתבר שהאמנות הללו אינן התגלמות הצביעות עלי אדמות, גם אם אינן מתאימות לכל סביבה, ודוקא מתירות להלחם, ואפילו – שומו שמיים – להרוג אזרחים שנמצאים בשדה הקרב, ועוד כל מיני דברים כאלה. לא כדאי להאמין לכל מה שמני מזוז או אהרן ברק רוצים שתחשוב.

 8. אבנר Says:

  ועכשו ראיתי (http://www.inn.co.il/News/News.aspx/177695) דבר שנתעלם ממני מרוב דיון ברמת מגדל השן. כמובן, אם המדינה יכולה להפקיע את הבית של ח"כ הנדל, שאולי אינו חכם במיוחד, אבל בפירוש נורמטיבי ודורש טוב לעמו, היא יכולה גם להפקיע כספי פנסיה של בשארה.
  דרך אגב, אינני יודע מה, אם בכלל, קיבל הנדל כפצוי. אבל אני מכיר משפחה (קרובים שלי) מנווה דקלים, שניהלו שם עסק פרטי, כבר הובהר להם שמפצויים מלאים (כאלה שהיו תובעים מסתם ונדאליסט שחיבל להם בחנות) הם יכולים לשכוח, ועדיין ממתינים לפצויים שהחוק לא מנע מהם…

 9. אבנר Says:

  אסף,
  לגבי משכורות חברי הכנסת:
  במדינה אידאלית, אין לכנסת סמכות חקיקה, ולכן אין בה צרך. חקיקה בנושאים כלכליים אינה קיימת – רק הסכמי סחר ותאומים, ואלה צריכים להתקיים בפורומים אליהם נשלחים נציגי חברות ועמותות, לפי הצרך והרצון. חברת מייקרוסופט תשלח נציג, ומולה ישב נציג של עמותת משתמשי WINDOWS בישראל, ושיסתדרו.
  זה מכסה כמעט כל תחום שבו עוסקת הכנסת כיום, כולל תקנות התעבורה (בכבישים שמנוהלים ושייכים לחברות מניות רגילות), וכולל אפילו הסכמי הגבלת תחרות – כל עוד היא מחייבת רק את החותמים עליה.
  מה שקשור למשפט עצמו – אינו בתחום סמכות הכנסת, אלא בסמכות בתי המשפט, שהם עניין אחר לגמרי. שופט אינו זקוק לחוק מיוחד כדי שיספר לו כמה כסף צריך צד א' לשלם לצד ב'. את תנאי החוזה הוא יכול להסיק בעצמו – מן הכתב או מן הנהג או מן הסכום שהושג בישיבות הפורום הנ"ל, ואת ההרחקות הנחוצות כדי למנוע סכנה הוא יכול ללמוד מפי מומחים עצמאיים.
  גם תקציב הבטחון יכול להסגר בפורום המסחרי הנ"ל – חברת צבא ההגנה לישראל מציגה את דרישותיה, מתמקחת עליהם, ולבסוף מוסכם מחיר השרות שהיא נותנת למשך תקופת התקציב הקרובה. מנהל חכם יודע, שעדיף לו לשלם יותר ולא לראות שום פעילות צבאית בעין, מאשר לשלם פחות "כי אין היום מלחמה, אז למה לבזבז כסף על אמונים ועל כוננות"…

 10. Alisa אליסה Says:

  יעקב, מבלי להתעלם ממה שכתבת, כוונתי היתה להתחיל בפנסיה, ומשם להגיע לשכר לח"כים בכלל, אבל אסף כבר עשה את זה עבורי.

  אסף: אבנר צודק לגבי אמנת ג'נבה. בנוסף, אמנה זו אינה חוק, היא הסכם וולונטרי עליו מדינת ישראל חתומה. אם לא מתאים לנו – חובה עליונו להודיע על ביטול חתימתינו על האמנה. להגיד שאחרים לא עומדים בתנאי ההסכם זה ענייני, אך לא מספיק. אבל שוב, כפי שאבנר מרמז, אמנה זו היא לא כל כך גרועה כמו שמעצבי דעת הקהל רוצים שנחשוב.

  אבנר: בסדר, הפרטת את הצבא. אבל מי מחליט אם ומתי להשתמש בו או לא? בשלב זה אני לא בטוחה שאני רוצה לחיות באנרכיה – ייתכן שאשנה את דעתי בעתיד. בינתיים אני רוצה להגיע למינרכיה, אבל גם לשם אי אפשר להגיע בבת אחת. בשלב זה אני מוכנה להסתפק בביטול הפנסיות של ח"כים.

  לגופו של עניינו של בשארה (וזה נוגע גם לטרקטוריסטים הירושלמים): אנשים אלו הם אזרחים. מאד ייתכן שמצב זה מקורו במדיניות מוטעה, אבל זה המצב. הפתרון היחידי לבעיות אלו הוא למצוא דרך לשלול את אזרחותם של אנשים אלו. אך דבר זה לא יכול להיעשות בצורה שרירותית, צריך לחשוב איך עושים את זה.

 11. אבנר Says:

  אליסה,
  ולדעתי אזרח יכול להיות אויב. מה שקובע הוא לא איפה גרה אמא שלך, אלא מה עשית בחדש האחרון.

 12. Alisa אליסה Says:

  בוודאי. אבל יש הבדל בין אוייב החברה (כמו כל פושע רגיל, מתועב ככל שיהיה) ואוייב המדינה (שבכלל לא חייב להיות מתועב). הגבתי ברוח דומה גם בפוסט של אסף. הבעיה היא לא רק משפטית, היא גם מוסרית. משפט כידוע לא אמור להיות מנותק מהמוסר. להיפך, הוא בא לספק את העקביות הלוגית ליישום הערכים המוסריים שלנו במציאות. 'עקביות' היא מילת המפתח כאן: אתה לא יכול לנהוג איפה ואיפה באזרחי מדינתך.

 13. יעקב Says:

  לידיעת החבר'ה:
  מי שבוגד במדינה בה הוא אזרח, בעת מלחמה, כמו בישארה, נחשב גם לפי אמנת ג'נבה למרגל, ומרגלים, בעת מלחמה בייחוד, דינם מוות. זה הנוהג בכל המדינות, וזה תואם את אמנת ז'נבה, ואיני מבין מדוע אין שופטים את בישארה בהעדרו ומטילים עליו גזר דין מוות (שאותו נשקול אם לבצע או לא לכשיתפס) + החרמת רכוש.
  לגבי מרגל בוגד שנמלט – דינו כפושע נמלט – יש מקום להחרים את כל רכושו, לא רק את הפנסיה שלו. אם הוא רוצה את רכושו חזרה, יועיל להתייצב למשפט ולתבוע אותו.

  באשר לפנסיה תקציבית – אני מציע לחוקק חוק גורף שמי שאניו גר בארץ אינו יכול למשוך פנסיה תקציבית מהמדינה. (בלי קשר לבישארה או לפשעים שביצע או לא).

  באשר לשאלה בכלל מדוע ח"כים מקבלים שכר ופנסיה, בואו לא נתפרס על גבי נושאים יותר מדי רחבים….

 14. Alisa אליסה Says:

  יעקב: אכן.

  באשר לשאלה בכלל מדוע ח”כים מקבלים שכר ופנסיה: זה היה הנושא העיקרי של הפוסט. זה שאותך באופן אישי זה מעניין פחות, זה חוצע מייסע:-)

 15. אבנר Says:

  אליסה,
  על מנת להסיר ספק: כשאני אומר "אויב" אינני מתכוון "אויב החברה" אלא לאויב המדינה. חשבתי שזה די ברור מהאבחנה שהעליתי בין משפט לבין מלחמה.

 16. Alisa אליסה Says:

  כן, חשבתי על זה אכר כך. אז מדובר בבגידה, ולכן הפוסט הנוסף למעלה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: