Archive for the ‘דברים כדרבנות’ Category

איפה היתה ציפי בקיץ 2006?

ספטמבר 23, 2008

אני לא יודעת, כי לא הייתי כאן, אבל אימשין אומרת שהיא לא נראתה ולא נשמעה, לא כאן ולא בחו"ל – להבדיל מביבי, למשל (נו, מה חדש). רק שציפי היא זו שהיתה שרת חוץ באותה תקופה, לא ביבי. המסקנות האפשריות, לפי אימשין, הן שתיים: או שציפי כולה רושם, ולא הרבה תוכן, או שהיא ידעה שהמלחמה ההיא תהרוס כל פוליטיקאי שאיך שהוא קשור אליה, ולכן ישבה בשקט – במילים אחרות, העדיפה את טובתה הפוליטית על טובת המדינה (שלא נדבר על מילוי תפקידה).

מה שהפריע לי הכי הרבה לגבי לבני עד עכשיו זו העובדה שאני לא יודעת כמעט דבר עליה ועל דעותיה בנושאים שונים, זולת פעילותה למען הסדר מדיני עם הפלסטינאים, שלא הריחה לי ממש טוב לכשעצמה. אימשין נתנה לי עוד סיבה טובה לא לבטוח בציפי לבני.

——————

Imshin has an interesting remark on Tzipi Livni here.

עולמנו על קצה המזלג. Our world in a nutshell

יולי 23, 2008

עד כמה שזה מוזר, ילד ממש סתום בתיכון שלי היה בסיור ב-CERN (אני עדיין לא יודע למה), אבל הוא היה, והוא מצא את עצמו אוכל צהריים בקפיטריה עם שלשה זוכי פרס נובל שלא היו ג'ימי קארטר, יאסר ערפאת ואל גור.

נאמר ע"י ניק.

——————

Oddly enough, a real thick kid at my secondary school had a tour of CERN (I still don't know why) but he did and he wound up having lunch in the canteen with three Nobel Prize winners who were not Jimmy Carter, Yasser Arafat and Al Gore.

Spoken by Nick in an e-mail.

דברים בשם אמרם.

יולי 15, 2008

“ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד…. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב”

תודה לאבנר על המובאה.

רוסיה – לאן?Russia – where to

יולי 13, 2008

ילנה בונר ידועה כאלמנתו של אנדריי סחרוב, וכמתנגדת פעילה למשטר הסובייטי ופעילה לזכויות אדם בזכות עצמה. וולדימיר בוקובסקי היה מתנגד פעיל למשטר הסובייטי כל יימי חייו (מגיל 17). שניהם היו מטרות לרדיפות בלתי פוסקות, בילו שנים בבתי כלא ומחנות, ואף בתי חולים פסיכיאטריים בגלל התנגדותם למשטר. שניהם פונים במכתב פומבי לשני המועמדים לנשיאות ארה"ב, בקריאה לסלק את רוסיה מארגון המדינות המתועשות (G8):

בתוך מספר חודשים אחד מכם יהיה הנשיא החדש של ארצות הברית. זה הזמן לבחון מחדש את מדיניות ארה"ב בתחומים רבים, כולל יחסיכם עם מוסקווה.

המשטר הנוכחי של רוסיה הוא לא רק רודני, הוא הופך יותר ויותר תוקפני. הפרות המוניות של זכויות האדם, עינויים, רדיפות פוליטיות ורציחות פוליטיות ברוסיה, וכמו כן רצח עם מתמשך בצפון קווקז – זה עוד לא הכל. כמו בזמן המלחמה הקרה, קרמלין שוב מהווה איום רציני לבטחון העולם. הפחדה של מדינות שכנות, התערבות בענייניהן הפנימיים, שמוש בייצוא דלקים בתור כלי לסחיטה פוליטית, הגשת סיוע ותמיכה לכל האוייבים של העולם החופשי, פתיחת מסע תעמולה ברוסיה לשנאה נגד המערב, עמדה דו-פרצופית ביחס לתכנית הגרעין האירנית, הספקת נשק למדינות שכנות של ישראל – התנהגות זו לא משאירה ספק באשר לצורה האמתית של המשטר. יותר מכך, קרמלין נחשף כמבצע מעשה תוקפנות ישירה כלפי אחת ממדינות נט"ו, באמצעות רצח אזרח בריטי בשטח בריטי, תוך שמוש במתקפה טרוריסטית רדיואקטיבית. משטר זה חשף את עצמו כאוייב גלוי לא רק של אזרחי רוסיה, אלא גם של הדמוקרטיות המערביות.

במצב זה המשך החברות של מוסקווה בארגון המדינות המתועשות הוא אבסורד. G7 (שזה מה שהארגון צריך להיות, לדעתינו), נוסד כמועדון של דמוקרטיות. לפי כל קנה מידה, רוסיה תחת המשטר הנכחי היא כל דבר, רק לא דמוקרטיה. יותר מכך, למשטר זה יש יומרות לאמון כלשהו מצד אזרחיו מתוך כך, שהוא השיג פחד וכבוד כלפי רוסיה בעולם, וחברותו ב-G8 היא ההוכחה הברורה ביותר לבסוס אותן יומרות. בצורה זו, חברות זו רק מסייעת לתעמולה של קרמלין, וחוסמת כל אפשרות לרפורמות ומזיקה להתפתחות אופוזיציה דמוקרטית.

מסיבה זו אנו קוראים לכם להתחיל ולהוביל תהליך של סלוק הפדרציה הרוסית מארגון ה-G&, וע"י כך לשלוח אות ברור לכך, שארה"ב לא חשה פחד או כבוד כלפי שום משטר תוקפני או אנטי-דמוקרטי.

יבוא זמן, ורוסיה תהיה דמוקרטית, ותתפוס את המקום הראוי לה בין האומות החופשיות. לצערנו, זה בינתיים עניין לעתיד הרחוק. אבל עכשיו אנו צריכים לפחות להפסיק ולכבד את הרודנים הרוסיים כאילו היו מנהיגים דמוקרטיים שנבחרו כחוק.

——————

Yelena Bonner and Vladimir Bukovski
have written a joint open letter to both the US presidential candidates, calling for the expulsion of Russia from G8:

In a few months one of you will become the President of the United States. Thus, it is time to review the US policy in many areas, including the relationship with Moscow.

The current regime in Russia is not only authoritarian, but is becoming increasingly aggressive. Massive human rights violation, torture, political repressions, and political murders in Russia- as well as the ongoing genocide in the Northern Caucasia – these are not all. Just as during the Cold War, Kremlin again is presenting a serious threat to the international security. Intimidation of its neighbors, interference in their internal affairs, the use of its fuel exports as a means of political blackmail, assistance and support being given to all the enemies of the free world, unfolding of a massive campaign in Russia of propaganda of hatred towards the West, the hypocritical position vis a vis the Iranian nuclear program, supply of weapons to Israel's neighbors – this behavior does not leave doubt as to the real face of this regime.

Furthermore, Kremlin was exposed as committing an act of direct aggression against one of the NATO members, in the form of the murder of a British citizen on the British soil, by means of a terrorist radioactive attack. This regime has shown itself to be an open enemy not only of the Russian citizens, but also of the Western democracies.

Under this situation, the continuing membership of Moscow in the G8 is simply absurd. G7 (as, in our opinion it should be called) was conceived as a club for democracies. According to any standards, Russia under the current regime, is anything but a democracy. Furthermore, this regime claims some trust from its citizens, because it was able to gain fear and respect towards Russia around the world, and its membership in the G8 best illustrates the validity of these claims. Thus, this membership only helps Kremlin's propaganda, and blocks any potential reforms, and damages the development of democratic opposition.

For this reason, we are calling for you to begin and lead the process of expulsion of the Russian Federation from the G7, thus sending a clear signal that the United States does not have fear or respect towards any aggressive or anti-democratic regime.

A time will come when Russia will become a democracy, and will take a place it deserves among the free nations. Alas, this is an issue for the distant future. But now we have to at least stop the honoring of the Russian tyrants, as if they were lawfully elected democratic leaders.

יום הולדת שמח. Happy 4th

יולי 4, 2008

כאשר במהלך המאורעות האנושיים יראה עם צורך להתיר את הקשרים המדיניים שחיברוהו אל עם אחר, וליטול לעצמו מעמד נפרד ושווה בקרב המעצמות שעל כדור הארץ, מעמד בו מזכים אותו חוקי הטבע ואלוהי הטבע; כבוד הוגן לדעותיהם של בני האדם, מחייבו להצהיר מהם הגורמים שדוחפים אותו לפירוד.
אנו סבורים שאמיתות אלה ברורות מאליהן, שהרי כל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, ביניהן: חיים, חירות והחתירה אחר האושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה, שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלה והיא מארגנת את סמכויותיה כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת ביטחונו ואושרו.

ההדגש שלי.

ממש ככה. An astute observation

יוני 19, 2008

היה זה נשיא ארה"ב לשעבר שכאשר נשאל מדוע הוא מינה את מנדהו לתפקיד שר, השיב: "עדיף שישתין מתוך האוהל החוצה, מאשר מבחוץ לתוך האוהל". בישראל השרים יוצאים מן האוהל, פותחים את הרוכסן, עושים את מה שעושים, וחוזרים לתוך האוהל.

ExpatEgghead.

——————

It was a former US President who once, when asked why he appointed someone to the Cabinet replied: "I'd rather have him inside the tent pissing out than outside pissing in."
In Israel , Ministers leave the tent, unzip, let fly then walk back in.

ExpatEgghead.

דברי חכמה. Words of wisdom

יוני 4, 2008

אינטליגנציה מלאכותית לא יכולה להתחרות עם טיפשות טבעית.

——————

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.

מישל מלקין ומלחמתה בשכל הישר. Michelle Malkin and her war on common sense

מאי 30, 2008

לעיתים אני תוהה איך התדרדרה רמת הפובלציסטים הקונסרבטיבים מוויליאם באקלי לכותבים כמו אן קלטר ומישל מלקין. הישגה האחרון של מישל מלקין במלחמתה נגד הג'יאהד האיסלמי היה בהתקפה ובהסרה של פרסומת חדשה של דנקן-דונטס בה עומדת המפרסמת עם צעיף המזכיר במראו, שומו שמיים, כפייה. ההקשר היחידי שעשתה מלקין בין הכפיה, לכאורה, ובין הטרוריסטים המוסלמים הוא שגם הם נוטים להצטלם כשהם עוטים כפיות. התגובה, הראויה, לא איחרה להגיע:

כפי שאומר "פוליבלוגר", "מחאה" זאת היא הגיונית בערך כמו מערכון של מונטי פייטון. במיוחד כי מליוני אנשים במזה"ת שבהחלט אינם ג'הדיסטים – כולל ישראלים, ואפילו חיילים אמריקאים המוצבים בעירק – גם לובשים כפייה כדי להגן על עצמם מן שמש המדברית והחול. או קיי, בואו נתחיל במחאה טיפשית לצורך משיכת תשומת לב: היטלר לבש מכנסיים, בריאן וויליאמס, טים ראסט וכריס מתיוס [פרשנים פוליטיים מפורסמים] לובשים מכנסים. הסיקו את המסקנות בעצמכם.

——————

I often wonder how the level of conservative pundits fell so badly from people like William F. Buckley to someone like Michelle Malkin. Malkin's latest achievement is attacking a new dunkin donuts ad in which the company spokeswoman using a piece of clothing that seems like a Keffiyeh. It didn't take long before someone pointed out the basic failure of Malkin's, non-existence, logic.

As Poliblogger says, this "protest" makes about as much sense as a Monty Python skit. Especially since millions of people in the Middle East who are definitely not Jihadists–including Israelis, and even US troops stationed in Iraq–also wear the keffiyah to protect themselves from the desert sun, wind, and sand.

OK, let's start a silly, attention-grabbing protest of our own.

* Hitler wore pants.

* MSNBC's Brian Williams, Tim Russert, and Chris Matthews wear pants.

Draw your own conclusions.

חוק הטוקבקים. The Talkback Law

מאי 13, 2008

מאמר מצויין ב"Y-net" שתוקף את החוק המוצע, שאושר כבר, ברב חוצפה, בקריאה טרומית.

החוק לא נועד, וגם אינו יכול, לחנך את הציבור לנימוסים והליכות. אם רוצים המחוקקים בכנסת להשפיע על תרבות הדיון הציבורי, יתכבדו ויתחילו לעשות זאת בביתם ואל יפגעו בציפור נפשה של הדמוקרטיה.

בדיוק כך. לא, יותר מכך: המדינה לא נועדה, וגם אינה יכולה, לחנך את הציבור לדבר כלשהו.

נ"ב: לא נעים להיות בדעה אחת עם שלי יחימוביץ', אבל אלו החיים המוזרים.

——————

Israel is a small country with a very vibrant political atmosphere. As everyone knows, every Jew, especially an Israeli one, has at least one opinion on any given issue, public or otherwise. Add to this the fact that we live in a somewhat interesting neighborhood, and that the issues we have to deal with are often just as interesting, and it is a small wonder that the advent of the Internet brought with it an explosion of various sites that deal with current affairs. But the really big explosion and the real action is in the commentary sections of these sites – the Talkbacks. The Talkbackists, as they have become known, are often the real stars, very often not in a good way. Not to worry though, as always we can count on Politicians To The Rescue. There are two things in the linked report that upset me. One is that only 2 MKs opposed the bill, while 29 supported it. The other is that one of those precious two is Shelly Yachimovich, for whom I have a very strong dislike. What can you do though, when she's right, she's right.

כל התורה על רגל האחת. That's all there's to it.

אפריל 28, 2008

אין לי עניין בפשוט הממשל או ביעולו, כי כוונתי היא לצמצם את היקפו. מטרתי אינה לקדם רווחה, כי אני מציע להרחיב את החרות. מטרתי היא לא להעביר חוקים, אלא לבטלם.היא איננה לחנוך תכניות חדשות, אלא לבטל את הישנות שמחללות את החוקה, או שכשלו בהשגת יעדיהן, או שכופות על בני האדם נטל כספי לא מוצדק. אני לא אנסה לגלות האם יש 'צורך' בחקיקה לפני שקבעתי האם היא מותרת בהתאם לחוקה.ואם אחר כך אותקף על הזנחת ה'אינטרסים' של בוחרי, אענה כי נודע לי שהאינטרס העקרי שלהם הוא חרות, ושאני עושה כמיטב יכלתי למטרה זו.

ברי גולדווטר (תודה לג'ונתן)

– – – – – – –

I have little interest in streamlining government or in making it more efficient, for I mean to reduce its size. I do not undertake to promote welfare, for I propose to extend freedom. My aim is not to pass laws, but to repeal them. It is not to inaugurate new programs, but to cancel old ones that do violence to the Constitution, or that have failed in their purpose, or that impose on the people an unwarranted financial burden. I will not attempt to discover whether legislation is 'needed' before I have first determined whether it is constitutionally permissible. And if I should later be attacked for neglecting my constituents' 'interests', I shall reply that I was informed their main interest is liberty and that in that cause I am doing the very best I can.

– Barry Goldwater (Hat tip to Jonathan).